Bond legt inmiddels al enkele schorsingen op aan spelers
NGF strijdt tegen incorrecte handicaps

De NGF heeft de strijd aan gebonden met incorrecte handicaps, en dan met name die van de betere amateurspelers. De golffederatie constateert dat te veel golfers kunstmatig een te lage handicap hebben verkregen en daardoor met incorrecte handicaps inschrijven voor toernooi. ,,Wij gaan hierin verandering brengen.’’
Topamateurs lieten zich verleiden hun handicaps zo laag mogelijk te maken om zich zo te kwalificeren voor toptoernooien.

De handicap van een topamateur is doorgaans niet zozeer van invloed op het resultaat. Er wordt immers normaal gesproken bruto strokeplay gespeeld, zonder handicapverrekening dus. Maar die handicap is op dat niveau wel heel belangrijk om aan een toernooi te kunnen deelnemen, zowel nationaal als internationaal. Het toekennen van startplaatsen gebeurt meestal op basis van handicap. Hoe lager, hoe groter de kans dat je als speler in een toernooi komt.
,,In het afgelopen jaar en in het begin van 2018 is ons gebleken dat de handicaps van een aanzienlijk aantal spelers niet up-to-date zijn’’, stellen Gertjan Teekman (voorzitter NGF Wedstrijdcommissie) en Jan Visser (voorzitter NGF Regel- en Handicapcommissie) in een brief namens de NGF. ,,Veel spelers hebben een te lage handicap, omdat zij een (groot) deel van de gemaakte scores niet inleveren bij hun handicapcommissies. Het gevolg hiervan is onder andere dat zo’n speler de plek inneemt van een andere potentiële deelnemer met een juiste handicap, die anders wel aan de wedstrijd had kunnen deelnemen.’’
Onwenselijk

De NGF stelt nog eens voor alle duidelijkheid dat je in golf nu eenmaal je eigen scheidsrechter bent, en als speler ook verantwoordelijk bent van het inleveren van scores bij de handicapcommissie en voor het inschrijven voor wedstrijden met de juiste handicap. ,,Het niet inleveren van alle scores, wat nu op vrij grote schaal geconstateerd wordt, is dan ook zeer onwenselijk.’’
Nieuw is die constatering overigens niet. Binnen de Nederlandse amateurtop was al langer bekend dat spelers kunstmatig hun handicaps zo laag mogelijk hielden. Dat leverde ergernis op, maar verder geen actie. Die onderneemt de NGF nu wel. ,,Wij gaan hierin verandering brengen en hebben daarom besloten dat alle deelnemers aan NGF- en internationale wedstrijden voor 16 jaar en ouder ervoor moeten zorgen dat hun handicaprecord op orde is.’’
Alle scores

De manier waarop dat moet gebeuren, is ook duidelijk. ,,Alle scores uit 2017 dienen ingeleverd te worden bij de handicapcommissie. Met alle handicapscores bedoelen we alle scores uit binnen- en buitenland, zowel uit NGF-wedstrijden, clubwedstrijden als andere externe wedstrijden en, indien van toepassing, qualifying kaarten.’’
Het blijft niet bij woorden alleen, want de NGF stelt ook meteen sancties op. ,,Wie wil deelnemen aan een NGF-wedstrijd in 2018 moet zijn of haar handicaprecord uiterlijk 26 april 2018 geheel up-to-date hebben. Als blijkt dat dit niethet geval is, en een handicaprecord niet alle gemaakte handicapscores bevat, dan zal de Handicap-en Regelcommissie van de NGF gebruikmaken van haar bevoegdheid om de handicap van een speler voor een bepaalde periode op te schorten.’’
Dat laatste betekent dat een speler niet meer kan deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de NGF, een club, of in het buitenland in de periode dat zijn of haar handicap is opgeschort. In sporttermen komt dat dus gewoon neer op een schorsing. Daarvan zijn er inmiddels zelfs al enkele opgelegd, waarmee de NGF maar aangeeft dat het haar ernst is om te komen tot fair play als het gaat om de handicaps en dus de inschrijvingen voor wedstrijden.
Artikel geplaatst op: 07 april 2018 - 22:07

Gerelateerd

Delen